ElektroFisniku

Printo kĂ«tĂ« faqe! Printo kĂ«te faqe!

Propozo kĂ«tĂ« faqe Propozo kĂ«tĂ« Faqe
 
 Vendos nĂ« Favorit
ElektroFisniku Newsletter
Regjistroni Newsletter
tek ElektroFisniku
Referencat
ElektoFisniku mundohet që shërbimet tona të jenë profesionale dhe të shpejta në zgjidhjen e problemeve dhe pyetjeve të klientve tonë. Ne jemi krenar në sukseset tona.


Ju nuk duhet të bazoheni se çka ne shkruaj mbi kompanin tonë, por ju lutemi lexoni edhe
referencat e klinetve tone se si janë të kënaqur me shërbimet tona profesionale dhe përse ne
jemi më kompetent në profesionin dhe shërbimet tona.
Kompania
apo Personi
Projekti

Çka më së shumti ju ka pëlqyer

Komenti / Vrejtje

Nota në përgjithësi
1(i paknaqur), 2 (mjaftueshëm), 3( mirë), 4 (shumë mirë), 5 (shkëlqyshem)
B€4FI,Bern, Tel 076 414 73 19 www.b€4fi.comBern,

 

Instalimi i Rrjetës
 

Posaqërisht duhet të përmendet saktësia dhe korrektsia e ElektroFisniku-t. Me të vërtetë meritoni komplimente dhe rrespekt në punën e kryer në kompaninë tonë.

1   2   3     4    5 

 
 

 

 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

 
 
 
 

1   2   3     4    5 

Please contact our Webmaster with questions or comments.
©
Copyright 2007 ElektroFisniku,  All rights reserved. Made by B€4FI