ElektroFisniku

Printo kĂ«tĂ« faqe! Printo kĂ«te faqe!

Propozo kĂ«tĂ« faqe Propozo kĂ«tĂ« Faqe
 
 Vendos nĂ« Favorit
ElektroFisniku Newsletter
Regjistroni Newsletter
tek ElektroFisniku
Pyetjet preokupuese
ElektroFisniku ka krijuar këtë Ueb-faqe që të ju përgjigjet interesave të Klientëve tonë.
Për këtë shkak kemi parë të arsyeshme të përpilojmë një listë me pyetjet e përditshme që preokupojnë klientë tonë.

Nëse nuk mundeni të gjeni përgjigjeje mbi pyetjet tuaja ju lutemi na kontaktoni në numrin telefonik:
+377 44 563 131 ose në E-mail adresën info@elektrofisniku.be4fi.ch.

Për çdo info apo problem ne jemi të gatshëm për ju në çdo kohë për zgjidhjen e problemeve tuaja.
ElektroFisniku çka ju premton edhe realizon me sukses premtimet për ju.

Këtu më poshtë pyetjet që preokupojn më së shumti klientët tonë (FAQ) (klikoni në linket për info)..

Pyetje: Si mundem që ... ?

Pyetje: PĂ«rse nevojitet ... ?

Pyetje: Kush është përgjegjës nëse pas instalimit nuk funksionon ndonjë... ?

Pyetje: Çka nëse ndonjë makinë e blerë tek ElektroFisniku apo diku tjetër nuk funksionon...?

Pyetje: Çka nëse ndonjë instalim elektrik i bërë nga ndonjë kompani tjetër nuk funksionon...?

Pyetje: NĂ«se ne kemi njĂ« problem apo defekt me instalim elektrik tĂ« ndĂ«rmore nga ndonjĂ« kompani tjetĂ«r a  duhet tĂ« paguajmĂ« mĂ« tepĂ«r nĂ«se ky riparim Ă«shtĂ« Express dhe pas orarit tĂ« kohĂ«s, d.m.th. psh: pas orĂ«s 20h-06h tĂ« mĂ«ngjesit...?

Pyetje: Nëse nuk funksionon pas instalimit të bërë nga ElektroFisniku sa është koha reaguese të riparohet apo zgjidhet ky problem... ?

Pyetje: A është e mundshme që të lidhi një Servis-Kontratë mbi riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave elektrike apo instalimin elektrik shtëpiak ... ?

Pyetje: A është e mundshme që edhe në Festa apo vikende të mënjanoni apo riparoni defektet apo problemet tona... ?

Pyetje: A garanton ElektroFisniku mbi instalimet apo riparimet e bëra nga ElektroFisniku... ?

Pyetje: Ku gjej unë formularin për Riparim...?

Pyetje: Pagesa, si funksionojnë dhe në çfarë afati duhet të bëhet pagesa... ?

Pyetje: Çka nĂ«se Pagesa si mbas kontratĂ«s nuk mund tĂ« paguhet nĂ« afatin apo marrĂ«veshjen e lidhur  ...? 

Pyetje: Si duhet kryer pagesa? Në dorë-cash, nëpërmjet bankës ...?

Pyetje: Ku gjej unë formularin për pagesë...?

Pyetje: Kur mundet që ... ?

Pyetje: Ku gjej unë formularin për regjistrimin e Newsletter tek ElektroFisniku?

Pyetje: Ku gjej unë formularin për çlajmrimin e Newsletter tek ElektroFisniku?

Pyetje: Si mundem që ... ?
 
PĂ«rgjigjja:
Pyetje: PĂ«rse nevojitet ... ?
 
PĂ«rgjigjja:
Pyetje: Kush është përgjegjës nëse pas instalimit nuk funksionon ndonjë... ?
 
Përgjigjja: Pas gjdo instalimi, riparimi apo servisi nga ElektroFisniku apo nga ndonjë kompani tjetër ne reagojm menjeherë dhe zghidhim problemin tuaj. Ne ju bëjmë të ditun se mbi çdo punë të kryer nga kompanija jonë, ju posedoni garancionin me afat të premtuar mbi punën e ndërrmorë nga ne.
 
Pyetje: Çka nëse ndonjë makinë e blerë tek ElektroFisniku apo diku tjetër nuk funksionon...?
 
Përgjigjja: Tek ne pa morë parasysh se ku keni blerë makinat e ndryshme mundeni pa ndonjë problem ti servisoni dhe riparoni tek ne!
Pyetje: Çka nëse ndonjë instalim elektrik i bërë nga ndonjë kompani tjetër nuk funksionon...?
 
PĂ«rgjigjja: Ne me sukses ndĂ«rmorim, mĂ«njanojmĂ« dhe riparojmĂ«  tĂ« gjitha defektet nĂ« fushĂ«n e Elektros pa morĂ« parasysh se kush ka bĂ«rĂ« instalimet elektrike. ElektroFisniku Ă«shtĂ« kompetent me njĂ« traditĂ« shumĂ« vjeçare nĂ« drejtimin e Elektros dhe garant mbi zgjidhjen e problemeve tĂ« tilla..
Pyetje: Nëse ne kemi një problem apo defekt me instalim elektrik të ndërmore nga ndonjë kompani tjetër a duhet të paguajmë më tepër nëse ky riparim është Express dhe pas orarit të kohës, d.m.th. psh: pas orës 20h-06h të mëngjesit...?
 
Përgjigjja: Ne reagojmë dhe mënjanojmë të gjitha problemet tuaja pa marrë parasysh kohën, por me një Servis-Kontratë nga ElektroFisniku nuk duhet të paguani asgjë ekstra mbi riparimet apo mënjanimet e problemeve edhe pas orarit të kohës, vikend apo festë.
 
Pyetje: Nëse nuk funksionon pas instalimit të bërë nga ElektroFisniku sa është koha reaguese të riparohet apo zgjidhet ky problem... ?
 
Përgjigjja:: Nëse vjen deri tek mos funksionimi i ndonjë makine apo instalimit të ndërmore nga ne, ju duhet menjëherë të na njoftoni mbi këto probleme. Ne kemi një reaksion kohe 6h për mënjanimin apo largimin e defektit apo problemit. Me ne jeni në anën e sigurt!
Pyetje: A është e mundshme që të lidhi një Servis-Kontratë mbi riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave elektrike apo instalimin elektrik shtëpiak ... ?
 
Përgjigjja: Natyrisht se po, ne jemi përgjegjës që shpenzimet e Klientëve të jen të sa më të ulëta dhe kalkuluese për atë e kemi parë të arsyeshme të ofrojmë një Servis-Kontratë të tillë
Pyetje: A është e mundshme që edhe në Festa apo vikende të mënjanoni apo riparoni defektet apo problemet tona... ?
 
Përgjigjja: Natyrisht se po, ElektroFisniku ofron ndihmë teknike për klientët tonë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe 365 ditë në vite. Për më tepër info shko tek faqja Përse ElektroFisniku?
Pyetje: A garanton ElektroFisniku mbi instalimet apo riparimet e bëra nga ElektroFisniku... ?
 
Përgjigjja: Natyrisht se po, ne jemi garantues mbi çdo instalim apo riparim të ndërmore nga ElektroFisniku! Garancionet dhe afatet për riparim janë individuale si mbas marrëveshjes me Klientët tonë.
Pyetje: Ku gjej unë formularin për Riparim...?
 
Përgjigjja: Formularin për Riparim zakonisht lëshohet nga ElektroFisniku ose një formular të tillë mundeni ti gjeni edhe në Internet në Ueb-Faqen e tonë.
Pyetje: Pagesa, si funksionojnë dhe në çfarë afati duhet të bëhet pagesa... ?
 
Përgjigjja: Pas çdo pune të kryer apo ndërmore nga ElektroFisniku pagesa duhet të bëhet me një afat 30 ditësh, ose si mbas marrëveshjes të lidhur me klientët tonë gjatë konsultimit.
Pyetje: Çka nĂ«se Pagesa si mbas kontratĂ«s nuk mund tĂ« paguhet nĂ« afatin apo marrĂ«veshjen e lidhur  ...?
 
Përgjigjja: Çdo pagesë që duhet të paguhet siç është paraparë apo lidhë marrëveshja me ElektroFisniku-n pas 30 ditësh afat pason edhe një shtesë pagese prej 15% të shumës që duhet paguar. Pra pas çdo pune të suksesshme të kryer apo ndërmore nga ElektroFisniku edhe ne presim që klientë tonë të respektojnë dhe çmojnë mundin dhe punën tonë.
Pyetje: Si duhet kryer pagesa? Në dorë-cash, nëpërmjet bankës ...?
 
Përgjigjja:Të gjitha pagesat kryhen si mbas marrëveshjen me ElektroFisniku-n.
Pyetje: Ku gjej unë formularin për pagesë...?
 
Përgjigjja: Formularin për pagesë zakonisht lëshohet nga ElektroFisniku ose një formular të tillë mundeni ti gjeni edhe në Internet në Ueb-Faqen e tonë.
 
Pyetje: Kur mundet që ... ?
 
PĂ«rgjigjja:
Pyetje: Ku gjej unë formularin për regjistrimin e Newsletter tek ElektroFisniku?
 
Përgjigjja: Formularin për regjistrimin e Newsletter tek ElektroFisniku gjeni tek ky link.
Pyetje: Ku gjej unë formularin për çlajmrimin e Newsletter tek ElektroFisniku?
 
Përgjigjja: Formularin për çregjistrimin e Newsletter tek ElektroFisniku gjeni tek ky link.
Please contact our Webmaster with questions or comments.
©
Copyright 2007 ElektroFisniku,  All rights reserved. Made by B€4FI
Shko në fillim
Shko në fillim
Shko në fillim
Shko në fillim