ElektroFisniku

Printo kĂ«tĂ« faqe! Printo kĂ«te faqe!

Propozo kĂ«tĂ« faqe Propozo kĂ«tĂ« Faqe
 
 Vendos nĂ« Favorit
ElektroFisniku Newsletter
Regjistroni Newsletter
tek ElektroFisniku
Info mbi ElektroFisniku-n
ElektroFisniku është themeluar në vitin 1997 në Kaçanik. Ne jemi një kompani me një përvojë shumë vjeçare në fushën e Elektros, ku kemi specializuar si në PLANE - INSTALIME - SHITJE dhe RIPARIME të makinave dhe aparateve elektrike.

Spot Drita

ElektroFisniku ju ofron shĂ«rbime edhe nĂ« fushĂ«n e kompjuterizimit, si zgjedhjen e problemeve nĂ« Software dhe Hardware.
 
 
Nëse dëshironi shërbime profesionale e të nivelit perëndimor atëherë shfrytëzoni përvojën dhe shërbimet e nivelit Evropian që u ofron kuadri i punësuar tek ElektroFisniku.
Ne jemi të Certifikuar tek Microsoft dhe bashkëpunojm ngushtë edhe me Prodhuesit tjerë.

Fryt i pĂ«rvojĂ«s sonĂ« disavjeçare Ă«shtĂ« besimi i krijuar tek myshterinjtĂ« tonĂ«, tĂ« cilĂ«t kanĂ« provuar shĂ«rbimet tona tĂ« suksesshme dhe efikase.

Korrektësia dhe shërbimet e shpejta si dhe kompetenca profesionale janë virtyte të cilat ne i kemi shëndrruar në mënyrë të punës profesionale e të sjelljes korrekte.

ElektroFisniku
ElektroFisniku

ElektroFisniku ofron shërbime kualitative të rangut më të lartë që ju parashtroni dhe kërkoni. Prefosionaliteti, dijenia dhe kontaktet tona në këtë drejtim ju garantojnë dhe sigurojnë shërbime kualitative dhe të shpejta.

Bashkëpunimi: Ne jemi të mendimit që ju të njoftoheni sa më afër me Kompaninë tonë.
Ne bashkëpunojmë ngushtë me ju që të realizojmë zgjidhjet dhe problemet tuaja individuale.
Dëshirat tuaja janë preokupim dhe kompetencë e jonë.
Suksesi juaj është po ashtu sukses joni në ndërtimin dhe Profesionalizmin e kompanisë tonë për të ardhmen.
Please contact our Webmaster with questions or comments.
©
Copyright 2007 ElektroFisniku,  All rights reserved. Made by B€4FI