ElektroFisniku

Printo këtë faqe! Printo këte faqe!

Propozo këtë faqe Propozo këtë Faqe
 
 Vendos në Favorit
ElektroFisniku Newsletter
Regjistroni Newsletter
tek ElektroFisniku
Instalime tek ElektroFisniku

ElektroFisniku ofron instalime, projekton dhe realizon me sukses:
Elektro Install

Të gjitha ndriçimet e përmendura më lartë mundemi që këto ndriçime ti programojmë asi soji që ju të mundeni ti kontrolloni dhe verifikoni nga një largësi e largët si psh: nëpërmjet internetit.

ElektroFisniku realizon instalimet me makinat më bashkëkohore pa dëmtuar objektet tuaja.

ElektroFisniku në Instalimet e rrymës elektrike bazohet me normat dhe standardet Evropiane.
Ne kemi një traditë disa vjeçare në instalimin e rrymës dhe të aparateve të ndryshme elektrike të tensionit të ulët dhe të lartë.
 
Instalimin elektrik e bëjmë si mbas dëshirës suaj: direkt në mur (në mënyrë klasike) dhe në kanale në mënyrë  moderne me pajisjet tona bashkëkohore pa e dëmtuar fare muret e shtëpisë apo objektit tuaj.
 
Instalimet elektrike ElektroFisniku i kryen me një afat të shkurtë me grupet e Teknik instalueseve që kanë specializuar në këtë drejtim.
 
Ne jemi të Shpejt - Efikas dhe me qmime të lira
Please contact our Webmaster with questions or comments.
©
Copyright 2007 ElektroFisniku,  All rights reserved. Made by B€4FI