ElektroFisniku

Printo kĂ«tĂ« faqe! Printo kĂ«te faqe!

Propozo kĂ«tĂ« faqe Propozo kĂ«tĂ« Faqe
 
 Vendos nĂ« Favorit
ElektroFisniku Newsletter
Regjistroni Newsletter
tek ElektroFisniku
FAX-i
ElektroFisniku
Reparti i Servisit
Rruga 2 Korriku nr 2
71000 Kaçanik / Kosovë
Mob +377 44 563 131 & 044 920 624
E-mail: elektrofisniku.be4fi@be4f.ch
           http://elektrofisniku.be4fi.ch

 

Emri:

 

 

Rruga:

 

 

Nr Postal:

 

 

Qyteti:

Prej: ElektroFisniku-t, Reparti i Servisit.

Tel:

 

Tekniku: 

Fax-Nr:

 

Fax.-Nr:   0290 380 430

E-mail:

 

 

 

 

 

Propozim çmimi për rregullimin e aparatit tuaj

 

Të nderuar Klientë
Rrjedhimisht pranoni propozim qmimin për regullimin e aparatin tuaj.
Mënjanimi i këtij problemi kërkon një punë me një kozgjatje, që për këtë
arsye tani nuk mundemi me e përcaktue çmimin adekuat.

Detyra:

 

Lloji / Typi:

 

Numri Serial:

 

 

Riparimi në fjal dotë kushton përafërsisht:
Euro €: (Çmimi exkl. Taxa)

 

Ju lutemi na dĂ«rgoni mendimin tuaj nĂ«pĂ«rmjet FAX-it, qĂ« tĂ« ndĂ«rrmorim sa mĂ« shpejtĂ« masa lidhur me riparimin e aparatit tuaj. (PS. selekto katrorĂ«t kĂ«sisoji:   )

 

      Ju lutemi riparoni! (nĂ« bazĂ« tĂ« qmimit mĂ« lartĂ« ElektroFisniku-ut: +/- 10%)
     Ju lutemi pa riparim ktheni aparatin tonĂ«! (Kushton diku rreth 10 € deri 15€,
           çmimi caktohet nĂ« bazĂ« tĂ« kohĂ«s qĂ« kemi marruar pĂ«r kontrollimin e aparatin tuaj)
      Ju lutemi mos riparoni, bĂ«ni asgjĂ«simin e aparatit tonĂ«! (Kushton diku rreth15 € deri 20 €,
          çmimi caktohet nĂ« bazĂ« tĂ« kohĂ«s qĂ« kemi marruar pĂ«r kontrollimin e aparatin tuaj)
Ju falënderojmë për mirëkuptim dhe bashkëpunim.
   Me nderime
   ElektroFisniku
   Repart i Servisit
 
 

 

 

Klienti: Emri dhe Mbiemri, Data dhe NĂ«nshkrimi.
Please contact our Webmaster with questions or comments.
©
Copyright 2007 ElektroFisniku,  All rights reserved. Made by B€4FI